• Agenda

 • Algemene Ledenvergadering

 • De Voorjaarsvergadering zal worden gehouden op Vrijdag 22 maart 2019 in de zaal van de Chauffeursvereniging Friesland. Adres Orionweg nr. 10 te Leeuwarden. De zaal is vanaf 19.00 uur toegankelijk.

  Agenda:

  1. Opening door de voorzitter om 19.45 uur
  2. Mededelingen van en binnengekomen correspondentie bij het secretariaat
  3. Financieel overzicht van de Penningmeester/Kascontrole
  4. Website/webmaster
  5. Lief en Leed
  6. Opmerkingen betreffende evenementen november 2018-maart 2019
  7. Pauze met uitreiking verzamelde items voor de leden
  8. Overzicht en toelichting evenementen april 2018 – november 2018 voor zover bekend
  9. Suggesties van de leden
  10. Voornemens en besluiten van het Bestuur. Eén van de voornemens is om voortaan over te gaan tot wellicht één ledenvergadering per jaar (eind maart/begin april) of de najaarsvergadering combineren met de Hobby en Vrijetijdbeurs.
  11. Rondvraag
  12. Sluiting van de vergadering
 • Agenda beurzen

 • Datum

 • Locatie

 • Leden die zich aangemeld hebben

 • Informatie (Klik op de link voor meer info)

 • Zaterdag 9 maart 2019

 • Crea- en Hobbymarkt NIEUW VENNEP (van Aerle)

 • Balpennen, Fluitjes

 • Zaterdag 13 en zondag 14 april 2019

 • Verzamelaarsjaarbeurs UTRECHT voorjaarseditie

 • Melkcupjes, Mc Donalds, Vierdaagse Nijmegen, Fluitjes, Treinen

 • Zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019

 • Historisch Weekend DEN HELDER 

 • Elvis Presley, Melkcupjes, McDonalds, Fluitjes, Balpennen

 • Vrijdag 9 augustus 2019

 • Romantische Markt JOURE van 10.00 tot 20.30 uur (buitenmarkt)

 • Elvis Presley, Pauwen (ovb)

 • Zaterdag 14 september

 • Crea- en hobbymarkt in Nieuw Vennep

 • Dinsdag 17 t/m zaterdag 21 september '19

 • 50+ beurs UTRECHT

 • Melkcupjes, Salamanders, Kaveewee, McDonalds, Keycords, Vierdaagse Nijmegen, Fluitjes, Pauwen, Uilen, Reclamepennen

 • Vrijdag 8 t/m zondag 10 november 2019

 • Hobby en Vrije Tijd LEEUWARDEN (aanmelden voor 20 april)

 • Melkcupjes, McDonalds, Keycord, Elvis Presley, Disney, Fluitjes, Uilen, Boele La Bolsa, Kikkers/Jokers, Sneeuwpoppen, Reclameblikken

 • Zaterdag 16 en zondag 17 november 2019

 • Verzamelaarsjaarbeurs UTRECHT najaarseditie

 • Melkcupjes, McDonalds, Vierdaagse Nijmegen, Fluitjes, Pauwen

 • Aangezien de organisatoren van evenementen vaak tijdig een opgave van deelnemers verlangen i.v.m. de publiciteit is het belangrijk dat ook wij op tijd inzicht krijgen in de belangstelling voor de aangeboden evenementen. Daarom indien er belangstelling is voor één van de onderstaande beurzen verzoek ik dit tijdig kenbaar te maken.
  Bij voorkeur via e-mail: samzamevenementen@ziggo.nl

 • Exposities in vitrines

 • Bonifatiushuis te SNEEK
  Opgave bij Jochum en Albert email: samzamevementen@ziggo.nl (verzamelaars van Elvis Presley en Disney)

  Abbingahiem te LEEUWARDEN
  De komende maanden worden de volgende verzamelingen geëxposeerd                              

  • December-Februari: Pinguins 
  • Februari-April: Rode rozen 
  • April-Juni: Fietsjes
  • Juni-Augustus: Huisjesslakken

  Opgave bij Richard Koopal email: r.koopal@kpnmail.nl (verzamelaar van Floating ballpoints en kartonnen bekers met reclame)