• Home

 • EXTRA NIEUWSMEDEDELING MAART 2020 NAMENS HET BESTUUR .

  Inmiddels is geheel Nederland in de ban van het Coronavirus. Nauwlettend heeft het bestuur de ontwikkelingen gevolgd. Hoewel in Nood Nederland de situatie nog redelijk goed onder controle is in vergelijking met de zuidelijke provincies, zijn wij als bestuur van mening dat wij de adviezen van RIVM, GGD en de maatregelen door de overheid afgekondigd serieus behoren te nemen. Eén van de adviezen is activiteiten, bijeenkomsten, vergaderingen etc. van meer dan 100 deelnemers te mijden. Onze vergadering omvat minder deelnemers maar toch zijn wij van mening dat we heel zorgvuldig moeten zijn om een samenkomst in Leeuwarden te organiseren voor leden van onze Verzamelkring die uit vele provincies van Nederland naar onze vergadering willen komen.

  De noodzaak om een voorjaarsvergadering in maart te houden is bovendien voor ons als bestuur geen directe noodzaak. Voor onze verzamelkring is en moet het een gezellige avond zijn die in het teken behoort te staan van verzamelen en niet mag worden beheerst door het coronavirus. Daarom zijn wij als bestuur van mening dat een latere datum, in een periode wanneer deze corona crisis hopelijk voorbij is, geen probleem voor onze leden zal zijn. De vergadering van a.s. 20 maart zal onder voorbehoud van de verder ontwikkelingen worden verschoven naar een vrijdag 19 juni 2020.

  Wat het één en ander voor gevolg heeft voor de komende exposities, en daarbij denken wij aan de eerstvolgende expositie in Utrecht Verzamelaarsjaarbeurs 18 en 19 april a.s., moeten we afwachten, Voorlopig zijn de maatregelen door de overheid afgekondigd van toepassing op de periode tot en met 31 maart a.s. Het is wel belangrijk dat deelnemers voor één van de exposities vermeld in onze nieuwsbrief Maart 2020 zich tijdig blijven opgeven. Organisaties willen graag tijdig inzicht hebben in aantal deelnemers i.v.m. reserveren kramen en vermelding in de media welke verzamelingen worden geëxposeerd. Wij hopen dat niemand een probleem ondervindt van dit coronavirus en spreken de wens uit dat wij elkaar weer gezond en wel gaan begroeten op onze uitgestelde Voorjaarsvergadering.

  Met een hartelijke groet en veel sterkte toegewenst in deze voor ons allen spannende periode. Henk Kok (voorzitter)

 • SamZam SAMen VerZAMelen

 • Kan dit nog of is het alleen maar een droom?
  Ja, het kan! SamZam bestaat al meer dan 40 jaar en wij verzamelen voor elkaar. 

  Twee keer per jaar komen wij bij elkaar en wisselen we de voor elkaar verzamelde objecten uit.
  Verzamelen is bij SamZam nog echt een hobby.

  Geen handel en geen kapitaal investering.

 • Onze verzamelkring wil voorkomen dat verzamelobjecten zomaar worden weggegooid.
  Wilt u goederen schenken? Dan kunt u contact opnemen met het bestuur:
  Uniek is tevens het feit dat wij bij SamZam geen dubbele verzamelingen kennen.

  Voorzitter: Henk Kok
  Penningmeester:  Edzo Paap
  Coördinator evenementen: Jochum Muurling